Norden i Skolen - en portal

Norden i Skolen er en online læringsplatform, der stræber efter at inspirere eleverne fra de nordiske lande til at lære mere om deres nabolande. Et vigtigt mål for Norden i Skolen er at inspirere nordiske børn og unge til at se, læse, lytte til og tage del i den nabosproglige kultur.

Sammen med Norden i Skolen har vi udviklet en platform, som lærerne i grundskolen og gymnasiet kan anvende som en aktiv del af deres undervisning.

Denne online læringsplatform hjælper bl.a. lærerne med at opsætte venskabsklasser med andre nordiske lande. Disse venskabsklasser giver eleverne direkte kontakt til elever fra nabolandene, hvilket giver dem en mere personlig tilgang til at opnå viden omkring deres eget land og ikke mindst de andre nordiske lande.

Platformen indeholder materiale, der involverer eleverne og hjælper dem til bedre at forstå forskellene mellem de nordiske sprog, kulturer og lande. Eleverne kan aktiveres med online spil og ved at læse, lytte til og se forskelligt materiale, der er blevet udviklet af forskellige forfattere og filmproducenter fra de nordiske lande. 

www.nordeniskolen.org

Billede af norden i skolen portalen
Billede af IA