ROSE

/ 15.06.16

Social strategi og kampagner

ROSE havde et ønske om at styrke dialogen med og relationen til deres forbrugere og ville gerne arbejde mere systematisk med content og målgrupper på Facebook. Derfor udarbejdede vi i samarbejde med dem en ny social strategi. Vi var bl.a. igennem en strategi-workshop, hvor vi arbejdede med målgrupperne, idégenererede på content og aktiviteter, samt opsatte konkrete KPI’er og mål.

Efterfølgende har vi udviklet en like-kampagne, som har til formål at gøre like-basen større og øge det generelle kendskab til ROSE. Derudover har vi udviklet en designmanual, der har fokus på opslag og annoncers udseende, tone of voice samt tips og tricks til at skabe en visuel sammenhængskraft på Facebook.

Like-kampagnens performance evalueres løbende i en månedlig afrapportering, hvor vi gennemgår den seneste måneds resultater ud fra de udvalgte KPI’er.